Pneumatická doprava

Všeobecne:

Pneumatická doprava sa využíva hlavne k doprave práškových a jemne zrnitých materiálov na vzdialenosti od niekoľko metrov až po rádovo stovky metrov s prevýšením rádovo desiatky metrov s dopravnými výkonom až desiatky ton za hodinu. V mnohých prípadoch je výhodnejšia ako mechanická doprava závitovkovými, pásovými alebo reťazovými dopravníkmi. V niektorých prípadoch je nenahraditelná mechanickou dopravou. Oproti ktorej má pomerne veľkú prevádzkovú výhodu: malý počet pohonov, prevodov, ložísk a ďalších pohyblivých dielov, ktoré výrazne znižujú nároky na údržbu.

Rozdelenie:

Nízkotlaká pneumatická doprava

Nízkotlaká pneumatická doprava (pretlak transportného vzduchu do cca. 10 kPa) využívá k doprave jednoduché injektory typu násypka v rúre. Doprava je kontinuálna.
Je vhodná pre dopravu menších množstiev dopravovaného materiálu s nízkým zmiešavacím pomerom. Využívá se predovšetkým v drevospracujúcom priemysle. Podľa umiestnenia zdroja dopravného vzduchu sa delia na pretlakové a podtlakové.
Zdrojom transportného vzduchu, pre nízkotlakú pneumatickú dopravu, sú vysokotlaké radiálne ventilátory.

Stredotlaká pneumatická doprava

Stredotlaká pneumatická doprava (rozmedzie pretlaku dopravného vzduchu cca. od 10 do 50 kPa) využívá k doprave tlakové injektory a pre oddelenie priestorov s rozdielnym statickým tlakom rotačné tlakové podávače. Doprava je kontinuálna.
Rotačné tlakové podávače možno využiť pre dopravu väčších množstiev neabrazívnych materiálov na väčšie vzdialenosti.
Zdrojom dopravného vzduchu, pre stredotlakú pneumatickú dopravu, sú investične menej náročné a prevádzkovo spoľahlivé dúchadlá.

Čo vám ponúkame:

Vypracujeme Vám odborný návrh zariadenia, navrhneme optimálne konštrukčné riešenie, zabezpečíme profesionálnu realizáciu a úspešne uvedieme dopravný systém do prevádzky.

Prečo si vybrať práve nás?

Naši vysoko kvalifikovaní odborníci so skúsenosťami a odbornými znalosťami zabezpečia, aby váš projekt fungoval podľa vašich predstáv a bol správne vykonaný.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Sme certifikovaní na našu skvelú prácu